حاج حسین سیب سرخی حاج حسین سیب سرخی

حاج حسین سیب سرخی

فیلتر پشرفته
فیلتر بر اساس دسته بندی :
فیلتر بر اساس سبک :

آرشیو حاج حسین سیب سرخی

نمیدانم از این ویران نشین داری خبر یا نه (واحد) - سیب سرخی

نمیدانم از این ویران نشین داری خبر یا نه

این سر پر خون سر باب من است (دودمه) - سیب سرخی

این سر پر خون سر باب من است

از دنیا دیگه سیر شدم زار و زمین گیر شدم (زمینه) - سیب سرخی

از دنیا دیگه سیر شدم زار و زمین گیر شدم

لالایی آروم بخواب بابایی (زمینه) - سیب سرخی

لالایی آروم بخواب بابایی (زمینه) - سیب سرخی

مجنون شبیه طفل تو شیدا نمی شود (واحد) - سیب سرخی

مجنون شبیه طفل تو شیدا نمی شود (واحد) - سیب سرخی

طفل ویرانه شدن زار شدن هم دارد (روضه) - سیب سرخی

طفل ویرانه شدن زار شدن هم دارد (روضه) - سیب سرخی

بابایی به هم خورده وضعم پریشونم (روضه) - سیب سرخی

بابایی به هم خورده وضعم پریشونم (روضه) - سیب سرخی

ازم نپرسید چه حالی دارم (زمینه) - سیب سرخی

ازم نپرسید چه حالی دارم (زمینه) - سیب سرخی

ستاره ها رو میشمرم بابا (واحد) - سیب سرخی

ستاره ها رو میشمرم بابا (واحد) - سیب سرخی

از اون شبی که تورفتی من چشام به دره(زمینه) - سیب سرخی

از اون شبی که تورفتی من چشام به دره(زمینه) - سیب سرخی

واویلا واویلا برام بخون لالایی (واحد) - سیب سرخی

واویلا واویلا برام بخون لالایی (واحد) - سیب سرخی

من دختر سلطان عالمینم (نوحه) - سیب سرخی

من دختر سلطان عالمینم (نوحه) - سیب سرخی

من که چیزی از زندگی دلم نمیخواد(زمینه) - سیب سرخی

من که چیزی از زندگی دلم نمیخواد(زمینه) - سیب سرخی

حاج حسین سیب سرخی حاج حسین سیب سرخی

ای از سفر رسیده که مهمان دختری (روضه) - سیب سرخی

حاج حسین سیب سرخی حاج حسین سیب سرخی

گل سر نیست ولی موی سرم هست هنوز (سنگین) - سیب سرخی

حاج حسین سیب سرخی حاج حسین سیب سرخی

کبود لبات ، کبود لبام(روضه) - سیب سرخی

حاج حسین سیب سرخی حاج حسین سیب سرخی

آمدی با سر آمدی چه کنم (روضه) - سیب سرخی

به کویر لب خشک تو ترک افتاده(واحد)-سیب سرخی

به کویر لب خشک تو ترک افتاده(واحد)-سیب سرخی

حاج حسین سیب سرخی حاج حسین سیب سرخی

لالاکن دخترم دورت بگردم (واحدسنگین)-سیب سرخی

حاج حسین سیب سرخی حاج حسین سیب سرخی

شهیدسرجدا بابا دیر اومدی چرابابا(زمینه)-سیب سرخی

حاج حسین سیب سرخی حاج حسین سیب سرخی

ایستادم سخنی گفتم و طوفان کردم(دودمه)-سیب سرخی

حاج حسین سیب سرخی حاج حسین سیب سرخی

دل منو دوباره با صفا کردی(واحد فارسی-عربی)-سیب سرخی

حاج حسین سیب سرخی حاج حسین سیب سرخی

بگو چرا شده امشب خرابمون چراغونی(تک)-سیب سرخی

حاج حسین سیب سرخی حاج حسین سیب سرخی

خوابم نمی برد که دست تو بالشم نیست(روضه)-سیب سرخی

توکه میدونی بابا بال و پرمن سوخته

توکه میدونی بابا بال و پرمن سوخته

ای نوه ی شیر خدا

ای نوه ی شیر خدا

کانون فرهنگی مذهبی بغض

بابا حسین من الهی که برات بمیرم (سنگین) - سیب سرخی

کانون فرهنگی مذهبی بغض

تا طلوعت کمی هویدا شد (شعر خوانی - مدح) - سیب سرخی

کانون فرهنگی مذهبی بغض

شب عشق شب نگار دلامون چه بیقراره (سرود)-سیب سرخی

کانون فرهنگی مذهبی بغض

به امیدی كه بیایی سحری در بر من (واحد) - سیب سرخی

کانون فرهنگی مذهبی بغض

یکی بودیکی نبودبه زیراین چرخ کبود(سنگین)-سیب سرخی

کانون فرهنگی مذهبی بغض

حال من رو به راه نمیشه (زمینه) - سیب سرخی

کانون فرهنگی مذهبی بغض

شب ویران نشینان را سحر نیست(واحد) - سیب سرخی

کانون فرهنگی مذهبی بغض

ببین ای پدر شدم از این ویرونه خسته (شور) - سیب سرخی

کانون فرهنگی مذهبی بغض

وفتی رفتی دخترت تنها شد (زمینه) - سیب سرخی

کانون فرهنگی مذهبی بغض

بابا حسین به بزم من تو سر زدی (واحد)- سیب سرخی

کانون فرهنگی مذهبی بغض

شد دیده گریانت قلبم پریشانت (شور) - سیب سرخی

u06a9u0627u0646u0648u0646 u0641u0631u0647u0646u06afu06cc u0645u0630u0647u0628u06cc u0628u063au0636

خنده نشسته رو لب مهتاب(سرود) - سیب سرخی

کانون فرهنگی مذهبی بغض

شبیه فرشته ها معصومه (سرود) - سیب سرخی

کانون فرهنگی مذهبی بغض

دختر مولا اومده بگید خوش اومد (سرود) - سیب سرخی

کانون فرهنگی مذهبی بغض

پیچیده تو دنیا نسیم شیدایی (سرود) - سیب سرخی

کانون فرهنگی مذهبی بغض

امشب شب عشق حسین شب رقیه (سرود) - سیب سرخی

کانون فرهنگی مذهبی بغض

بابای خوب رقیه (واحد) - سیب سرخی

کانون فرهنگی مذهبی بغض

من دختر سلطان عالمینم (دودمه) - سیب سرخی

کانون فرهنگی مذهبی بغض

وقتی رفتی دخترت تنها شد (زمینه) - سیب سرخی

کانون فرهنگی مذهبی بغض

ببین ای پدر،شدم از این ویرونه خسته (زمینه) - سیب سرخی

کانون فرهنگی مذهبی بغض

به گوشه خرابه انگاری جون گرفته (زمینه) - سیب سرخی

کانون فرهنگی مذهبی بغض

شب هفت صفر 92 (روضه) - سیب سرخی

کانون فرهنگی مذهبی بغض

شب سوّم محرم 90 (روضه) - سیب سرخی