ورود / عضویت
1
اعلا رقیه ست معلی رقیه ست (شور) - هلالی اعلا رقیه ست معلی رقیه ست (شور) - هلالی
-1
اعلا رقیه ست معلی رقیه ست (شور) - هلالی اعلا رقیه ست معلی رقیه ست (شور) - هلالی
2
متن اشعار
اعلا رقیه ست
معلی رقیه ست
اسما رقیه ست
مسما رقیه ست
انا رقیه ست
فتحنا رقیه ست
از مستی داغ سرم
میخونه ست یا که حرم
ارباب زاده نوکرم
رقیه جانم رقیه
محشر رقیه ست
دل و دلبر رقیه ست
حیدر رقیه ست
سقا رقیه ست
حیدر رقیه ست
سر و سرور رقیه ست
سقا رقیه ست
علی اکبر رقیه ست
زندگیم نذر شماست
حرمت ارض خداست
یک شعبه از کربلاست
رقیه جانم رقته
اعلا رقیه ست
معلی رقیه ست
اسما رقیه ست
مسما رقیه ست
انا رقیه ست
فتحنا رقیه ست
از مستی داغ سرم
میخونه ست یا که حرم
ارباب زاده نوکرم
رقیه جانم رقیه
محشر رقیه ست
دل و دلبر رقیه ست
حیدر رقیه ست
سر و سرور رقیه ست
زینب رقیه ست
علی اکبر رقیه ست
زندگیم نظر شماست
حرمت عرش خداست
یک شعبه از کربلاست
مریم رقیه ست
اسم اعظم رقیه ست
موسی رقیه ست
دم عیسی رقیه ست
زینب رقیه ست
دین و مذهب رقیه ست
لیلا رقیه ست
بی بی زهرا رقیه ست
مستی رقیه ست
همه هستی رقیه ست
خاتون رقیه ست
آره مجنون رقیه ست
به پابوست راهی ام
با تو ثاراللهی ام
نوکریته شاهی ام
رقیه جانم رقیه
اعلا رقیه ست
معلا رقیه ست
اسما رقیه ست
مسما رقیه ست
انا رقیه ست
فتحنا رقیه ست
محشر رقیه ست
دل و دلبر رقیه ست
حیدر رقیه ست
سر و سرور رقیه ست
مریم رقیه ست
اسم اعظم رقیه ست
موسی رقیه ست
دم عیسی رقیه ست
زینب رقیه ست
دین و مذهب رقیه ست
لیلا رقیه ست
بی بی زهرا رقیه ست
مستی رقیه ست
همه هستی رقیه ست
خاتون رقیه ست
آره مجنون رقیه ست
  حجم فایل : 12.9 مگابایت
 
 
دانلود