کانون فرهنگی مذهبی بغض

خرابه چراغونه امشب قناری غزل خونه امشب

حاج محمود کریمی
159
خرابه چراغونه امشب قناری غزل خونه امشب خرابه چراغونه امشب قناری غزل خونه امشب
+99
خرابه چراغونه امشب قناری غزل خونه امشب خرابه چراغونه امشب قناری غزل خونه امشب
60
دانلود
متن اشعار
خرابه چراغونه امشب
قناری غزل خونه امشب
موهام فرش مهمونه امشب
دلم خونه امشب
بابا نبودی ببینی پر معجرم سوخت
بابا نبودی ببینی که موی سرم سوخت
بابا نبودی ببینی که خاکسترم سوخت
نبودی ببینی پرم سوخت
لبام دیگه خندونه امشب
ولی چشما گریونه امشب
بابام گفته میمونه امشب
دلم خونه امشب
بابا نبودی ببینی که دستامو بستن
بابا نبودی ببینی دلم رو شکستن
بابا نبودی ببینی چی اومد سر من
سرم رو شکستن
شب باد و بارونه امشب
پریشونه این خونه امشب
دیگه رفتن آسونه امشب
دلم خونه امشب
بابا نبودی ببینی رو خارا دویدم
بابا نبودی ببینی که زهرا رو دیدم
بابا نبودی ببینی که من چی کشیدم
دویدوم بریدم
  حجم فایل : 4.7 مگابایت
 
 
دانلود