بابا وقتشه که حالا بیرق عمو رو بسپاری به من (شور) - عطایی

بابا وقتشه که حالا بیرق عمو رو بسپاری به من

حسن عطایی
بابا وقتشه که حالا بیرق عمو رو بسپاری به من بابا وقتشه که حالا بیرق عمو رو بسپاری به من
0
بابا وقتشه که حالا بیرق عمو رو بسپاری به من بابا وقتشه که حالا بیرق عمو رو بسپاری به من
دانلود

بابا وقتشه که حالا بیرق عمو رو بسپاری به من
بابا قافله تا اینـجا مونده بی‌علمدار وقتشه‌ که من

پرچم بگیرم محکم رو دوشم
چـادر سـیــاه مـادرو بپـوشـم
من تو وجودم زهرا رو دیدم
کاخ یزیـدو به آتــیش کشیدم

به من میگن
فاتح شـامات
رقیه سـادات
حیدره بالذات

بهــــــم زدم
مکر روباه و
کاخ اون شاه و
اســارت گــاه و


بانو دشمنو‌ به زانو میزنه با عباس میشه‌ رو‌به‌رو
شام و‌ مجلس حرامو ریخته بهم حالا میگه‌ به‌ عمو

من پای زینب موندم تا آخر
گفتم به خـطبه اش الله اکبر
جای تو میشم واسش جلودار
باشـه خیــالت راحـت علــمدار

به من میگن
قـدرت زينب
هیبــت زينب
شوکت زينب
یه جــورایی
دخــتر زينب
محشر زينب
لشـکر زينب