کانون فرهنگی مذهبی بغض
۰متن اشعار
خون آبه های لب تو
میشورم با اشکام بابا
خاکسترای سرتو
میگیرم با دستام بابا
خدا نگهداره عمه رو
اگه نبود میمردم میمردم
سپر برا تنم میشد
وقتی کتک میخوردم
باش بزار چشام تو غربت بباره
باشه بزار بگن که بابا نداره
کجایی بابا
شده نماز من شکسته
کجایی بابا
شده قیام من نشسته
کجایی بابا
ببین تیمم به روی خاک کوی تو
با دست بسته
کجایی بابا
بیا ببین تیمم به روی خاک صورتت
با دست بسته
ای بابا حکایتی شده مویم
ای بابا شکستگی ابرویم
ای بابا ببین کبوده بازویم
ای بابا
باشه کوچه به کوچه روی نیزه ها رفتی
خونه ی ما نیومدی
باشه کنج تنور و تشت طلا رفتی
خونه ما نیومدی
ای بابا حکایتی شده مویم
ای بابا شکستگی ابرویم
ای بابا ببین کبوده بازویم
کجایی بابا عزا گرفته دختر تو
تو خونه روضه خودش برای خواهر تو
تو بازار شام دیدم که میفروشن
یه گوشوارم رو با انگشتر تو
ای بابا دیگه زمین گیرم
ای بابا سه سالمه ولی پیرم
ای بابا شبیه زهرا میمیرم
ای بابا
  حجم فایل : 6.5 مگابایت
 
 
دانلود