کانون فرهنگی مذهبی بغض

پیچیده تو دنیا نسیم شیدایی

حاج حسین سیب سرخی
پیچیده تو دنیا نسیم شیدایی  پیچیده تو دنیا نسیم شیدایی
0
پیچیده تو دنیا نسیم شیدایی  پیچیده تو دنیا نسیم شیدایی
دانلود
متن اشعار
پیچیده تو دنیا نسیم شیدایی
داره قلبم امشب چه شور و صفایی
اومده به دنیا دختر بابایی
بی بی جان رقیه
پیچیده تو دنیا نسیم شیدایی
داره قلبم امشب چه شور و صفایی
اومده به دنیا دختر بابایی
بی بی جان رقیه
به دل تاریکی امشب مهتاب اومد
انگاری زهرا دوباره دنیا اومد
عاشقا شکر حق به جا اریدم
صاحب قلبمون امشب دنیا اومد
تو دلم جا داره
بوی زهرا داره
با رقیه تازه دنیا معنا داره
یا رقیه یا رقیه یا رقیه
پیچیده تو دنیا نسیم شیدایی
داره قلبم امشب چه شور و صفایی
اومده به دنیا دختر بابایی
بی بی جان رقیه
به دل تاریکی امشب مهتاب اومد
انگاری زهرا دوباره دنیا اومد
عاشقا شکر حق به جا اریدم
صاحب قلبمون امشب دنیا اومد
تو دلم جا داره
بوی زهرا داره
با رقیه تازه دنیا معنا داره
یا رقیه یا رقیه یا رقیه
شهزاده عشقی مولاتی یا رقیه
معنی و علت حیاتی رقیه
مسیر کشتی نجاتی رقیه
بی بی جان رقیه بی بی جان رقیه
فاطمه سیرت و مرتضی تباری
اره تو سر فصل درس اقتداری
تو کلاس صبر و درس استقامت
چیزی از عمه زینبت کم نداری
نو گلو ثار الله
یا عزیز الزهرا
یا رقیه اشفعی لنا عند الله
پیچیده تو دنیا نسیم شیدایی
داره قلبم امشب چه شور و صفایی
اومده به دنیا دختر بابایی
بی بی جان رقیه
بی بی جان رقیه
به دل تاریکی امشب مهتاب اومد
انگاری زهرا دوباره دنیا اومده
عاشقا شکر حق به جا اریدم
صاحب قلبمون امشب دنیا اومد
تو دلم جا داره
بوی زهرا داره
با رقیه تازه دنیا معنا داره
پیچیده تو دنیا نسیم شیدایی
داره قلبم امشب چه شور و صفایی
اومده به دنیا دختر بابایی
بی بی جان رقیه
به دل تاریکی امشب مهتاب اومد
انگاری زهرا دوباره دنیا اومد
عشقا شکر حق به جا اریدم
صاحب قلبمون امشب دنیا اومد
تو دلم جا داره
بوی زهرا داره
با رقیه تازه دنیا معنا داره
حس عجیبیه بین این دو سرا
حرم دمشق و شهر کرب بلا
ایشاالله روزیمون شه به حق زهرا
بی بی جان رقیه
تا که دل بهونه ی حرم میگیره
از سینه جدا میشه و پر میگیره
هر کسی یه جوری تو دنیا میمیره
مرگ تو حرمت بهترین تقدیره
از غلامان هستم
عبد سلطان هستم
من گدای کوی این استان هستم
تو دلم جا داره
بوی زهرا داره
با رقیه تازه دنیا معنا داره
همه ی عشقمه نوکری براتون
یا رقیه جان ببین منم گداتون
یه اشاره ای کن سر میدم براتون
بی بی جان رقیه
دنیا و اقبا و محشر و قیامت
همگی باهم یک جا فدای نامت
شاه و سلطانم به دنیا چون که هستم
من غلام غلام غلام غلامت
وقتی دل میگیره
انگاری میمیره
تا میگم یا رقیه اروم میگیره
تو دلم جا داره
بوی زهرا داره
با رقیه تازه دنیا معنا داره
  حجم فایل : 39 مگابایت
 
 
دانلود