شهیدسرجدا بابا دیر اومدی چرابابا شهیدسرجدا بابا دیر اومدی چرابابا

شهیدسرجدا بابا دیر اومدی چرابابا

حاج حسین سیب سرخی
6
شهیدسرجدا بابا دیر اومدی چرابابا شهیدسرجدا بابا دیر اومدی چرابابا
+4
شهیدسرجدا بابا دیر اومدی چرابابا شهیدسرجدا بابا دیر اومدی چرابابا
2
دانلود
شهید سرجدا بابا
دیر اومدی چرا بابا
خرابه داره بوی کربلا بابا
خوش اومدی بابایی
امون ازاین تنهایی
شده صدای سیلی برای من لالایی
توی این راه میگفتم وا اماه عزیز دلم وای
امون ای دل وای امون ای دل وای
دیگه کبود این بازوم
دیگه شکسته این پهلوم
نگو به دخترت که معجرت پس کو
تموم موهام سوخته
به اشک من خندیدن
عروسکم رو مثل النگوهام دزدیدن
چشمام تاره دستام رو دیواره
عزیز دلم وای
زخم دلم نمک خورده
سه ساله هی کتک خورد
با چوب خیزرون لبهات ترک خورده
تو بزم دشمن سهم م فقط پریشونی شد
یزید مست و چوب و لبایی که خونی شد
با این حالم به یاد گودالم
عزیز دلم وای
امون ای دل وای امون ای دل