دل منو دوباره با صفا کردی دل منو دوباره با صفا کردی

دل منو دوباره با صفا کردی

حاج حسین سیب سرخی
13
دل منو دوباره با صفا کردی دل منو دوباره با صفا کردی
+4
دل منو دوباره با صفا کردی دل منو دوباره با صفا کردی
9
دانلود
دل منو دوباره با صفا کردی
توی دلم بازم روضه به پا کردی
درسته خاطراتش واسه من سخته
ولی خرابه رو کربلا کردی
غرق گریه ام
من رقیه ام
بابا بابا بیا که بهترین بابای دنیایی
بابا بابا بیا میترسه دخترت ز تنهایی
غرق گریه ام
من رقیه ام
دل منو دوباره با صفا کردی
توی دلم بازم روضه به پا کردی
درسته خاطراتش واسه من سخته
ولی خرابه رو کربلا کردی
بابا بابا خوش اومدی به این خرابه مهمونی
بابا بابا ولی بگو چرا با یه سر خونی
غرق گریه ام
من رقیه ام
[مداحی عربی]