کانون فرهنگی مذهبی بغض

به گوشه خرابه انگاری جون گرفته

حاج حسین سیب سرخی
1
به گوشه خرابه انگاری جون گرفته  به گوشه خرابه انگاری جون گرفته
+1
به گوشه خرابه انگاری جون گرفته  به گوشه خرابه انگاری جون گرفته
دانلود
متن اشعار
به گوشه خرابه انگاری جون گرفته
میون اشک و آتیش بازم زبون گرفته
همیشه جون دختر بسته به جون باباس
عمه دارم می میرم نمیگی بابام کجاس
وقتی بیاد از سفر میگم چیا کشیدی
میون کوچه بازار چه چیزایی که دیدی
بهش میگم که شامی چشاش چقدر بی حیاس
عموی با غیرتم خبر نداری کجاس
بابا دیگه بسمه هر چی بلا کشیدم
کاشکی میشد یه بارم روی تو رو می دیدم
یا أبتا انظر الی أنا الرقیه
بهش میگم که بابا خیمه ها رو سوزوندن
ما ها رو پا برهنه رو خارا هی دووندن
شامیا کف میزنن میگن اسیر آوردن
یه عده خارجی رو پیش امیر آوردن
یا أبتا انظر الی أنا الرقیه
  حجم فایل : 5 مگابایت
 
 
دانلود