کانون فرهنگی مذهبی بغض

شب ویران نشینان را سحر نیست

حاج حسین سیب سرخی
شب ویران نشینان را سحر نیست شب ویران نشینان را سحر نیست
0
شب ویران نشینان را سحر نیست شب ویران نشینان را سحر نیست
دانلود
متن اشعار
شب ویران نشینان را سحر نیست
کسى را از غم ایشان خبر نیست
برو در محفل ایشان که بینى
به جز نور حقیقت جلوه گر نیست
برو با اهل دل سوداگرى کن
که سوداى محبت را ضرر نیست
بترس از ناله شب زنده داران
که آه دردمندان بى اثر نیست
چه خوش بزمست بزم شب نشینان
که نقل بزمشان جز چشم تر نیست
غذاى شب نشینان خرابه
بجز خون دل و اشک بصر نیست
شنیدم دخترى از شاه مظلوم
که در دنیا از او مظلومتر نیست
شبی با عمه اش از سوز دل گفت
چرا عمه ز بابایم خبر نیست؟
تو می گفتی که بابایت سفر رفت
مگر پایان برای این سفر نیست
مرا در این دل شب آرزویی
به غیر از دیدن روی پدر نیست
  حجم فایل : 4.5 مگابایت
 
 
دانلود