سید رضا نریمانی سید رضا نریمانی

سید رضا نریمانی

فیلتر پشرفته
فیلتر بر اساس دسته بندی :
فیلتر بر اساس سبک :

آرشیو سید رضا نریمانی

چشم را روشنی مختصری نیست كه نیست (دودمه روضه) - سید رضا نریمانی

چشم را روشنی مختصری نیست كه نیست

حق داری نشناسی پیر شدم(زمینه) - سید رضا نریمانی

حق داری نشناسی پیر شدم

نیزه دار سرت با من راه نمیاد (سنگین) - سید رضا نریمانی

نیزه دار سرت با من راه نمیاد

چشم تو را چقدر به این در گذاشتن (روضه) - سید رضا نریمانی

چشم تو را چقدر به این در گذاشتن

چرا هیشکی نمی‌فهمه خرابه جای دختر نیست (روضه) - سید رضا نریمانی

چرا هیشکی نمی‌فهمه خرابه جای دختر نیست

نعل تازه سنگ را هم نرم نرمش میکند (روضه) - سید رضا نریمانی

نعل تازه سنگ را هم نرم نرمش میکند

خدا نیاره توی غربت یه عده راهت و ببندن (واحد) - سید رضا نریمانی

خدا نیاره توی غربت یه عده راهت و ببندن

خوش اومدی ولی دیر اومدی (زمینه) - سید رضا نریمانی

خوش اومدی ولی دیر اومدی

پیشنهادی
به یادم مونده روزایی که تو آغوش تو بودم (روضه) - نریمانی

به یادم مونده روزایی که تو آغوش تو بودم (روضه) - نریمانی

خوب شد دردم دوا شد خوب شد (واحد) - نریمانی

خوب شد دردم دوا شد خوب شد (واحد) - نریمانی

قرارمون بود بیای سر قرارم پدر (شور) - نریمانی

قرارمون بود بیای سر قرارم پدر (شور روضه) - نریمانی

بابا میدونستم آخر میای پیشم (زمینه) - نریمانی

بابا میدونستم آخر میای پیشم (زمینه) - نریمانی

عمه بیا گمشده پیدا شده(دودمه) - نریمانی

عمه بیا گمشده پیدا شده(دودمه) - نریمانی

پیشنهادی
نکنه روبرومی خودتی یا عمومی(واحد) - نریمانی

نکنه روبرومی خودتی یا عمومی(واحد) - نریمانی

نبودی اذیتم کردن (زمینه) - نریمانی

نبودی اذیتم کردن (زمینه) - نریمانی

پیشنهادی
دوتامون لبامون پر از خونه (زمزمه) - نریمانی

دوتامون لبامون پر از خونه (زمزمه) - نریمانی

پیشنهادی
اون شب از روی اون ناقه (زمزمه) - نریمانی

اون شب از روی اون ناقه (زمزمه) - نریمانی

ملیکه‌ی تموم عالمین (تک) - نریمانی

ملیکه‌ی تموم عالمین (تک) - نریمانی

باباجون خسته‌ی راهم (زمینه) - نریمانی

باباجون خسته‌ی راهم (زمینه) - نریمانی

جاموند از بقیه، یه سه ساله دختر (روضه) - نریمانی

جاموند از بقیه، یه سه ساله دختر (روضه) - نریمانی

بابایی، عجب سری به ما زدی (روضه) - نریمانی

بابایی، عجب سری به ما زدی (روضه) - نریمانی

سر منو نشون نده سر خودت چی اومده (واحدروضه) - نریمانی

سر منو نشون نده سر خودت چی اومده (واحدروضه) - نریمانی