دلم تنگه منو دوباره رو پاهات بشونی (روضه) - بنی فاطمه

دلم تنگه منو دوباره رو پاهات بشونی
دلم تنگه بغلم کنی لالایی بخونی

دلم تنگه بخندی و خوشی هام بی حساب شه
دلم تنگه بگی رقیه قند تو دلم آبشه

بابا جون میبینی تموم موهامو سوزوندن
گل رو شونتو تو این خرابه ها کشوندن

تو راه همش تو رو میدیدمو گریه میکردم
نبودی من و رو خاک بیابون میکشوندن

شب تو صحراها موندم
من سه ساله تنهایی
هی با گریه میگفتم
عمه جون کجایی