قاصدک بابای من گمشده اونو ندیدی (روضه) - بنی فاطمه
قاصدک بابای من گمشده اونو ندیدی
کاش میشد میرفتی و تو قتلگاه میگردیدی
قاصدک نشین رو شونم شونه ها درد میکنه
خبر از بابام بیار اگه رو نیزه پریدی
پروانه یه بوسه من بهت میدم امانتی
بده به بابام اگه به چاک لب هاش رسیدی