تو این شب تاریک ستاره مبهوته (روضه) - بنی فاطمه تو این شب تاریک ستاره مبهوته (روضه) - بنی فاطمه

تو این شب تاریک ستاره مبهوته

حاج سید مجید بنی فاطمه
1
تو این شب تاریک ستاره مبهوته (روضه) - بنی فاطمه تو این شب تاریک ستاره مبهوته (روضه) - بنی فاطمه
+1
تو این شب تاریک ستاره مبهوته (روضه) - بنی فاطمه تو این شب تاریک ستاره مبهوته (روضه) - بنی فاطمه
دانلود
تو این شب تاریک ستاره مبهوته
خواب می دیدم بازم سرم رو بازوته
تقصیر من نیست که اشکم سرازیره
یاد تو می افتم خواب از سرم میره
کجای دنیا ، این طوری بابا ، جواب اشکو میدن
جلو چشای عمه سرت رو ، روی زمین کوبیدن
بابا حسین جان
کسی نمی پرسه ، از حال و احوالش
پروانه ای رو که سوخته پر و بالش
ممنون تو هستم که اومدی پیشم
غصه نخور بابا خودم فدات میشم
اهالی شام ، به دختر تو ، مگه امون می دادن
تو کوچه بازار هی با اشاره منو نشون میدادن
بابا حسین جان