بدون دخترت رفتی چجوری تو دلت اومد بدون دخترت رفتی چجوری تو دلت اومد

بدون دخترت رفتی چجوری تو دلت اومد

حاج سید مجید بنی فاطمه
6
بدون دخترت رفتی چجوری تو دلت اومد بدون دخترت رفتی چجوری تو دلت اومد
+6
بدون دخترت رفتی چجوری تو دلت اومد بدون دخترت رفتی چجوری تو دلت اومد
دانلود
بدون دخترت رفتی
چجوری تو دلت اومد امام حسین چند تا وداع داره
هفت تا وداع داره
یکی از وداع هاش اینه
میگه رقیه از حال رفته بود تا اومدن بگن بابات میخواد وداع کنه ابی عبدالله فرمود نه خواهرم
چرا؟
گفت میترسم بیدار بشه بگه
بابا آب میخوام بدون دخترت رفتی
چجوری تو دلت اومد
تورو هر بار صدا کردم
جای تو قاتلت اومد
چشای تو پر از خونه
چشای من شده بسته
نمیدونم روی گونم
دیگه جای کدوم دست
میدیدی از سر نیزه
سر زینب چی آوردن
یکی از ما که می افتاد
همه باهم زمین خوردن
نپرس از چادرم بابا
که هر چی داشتمو بردن
میدونستم میای امشب
برای خاطر زینب
ببین دوتایی میسوزیم
تو از آتیش و من از ترس بابا بابای من بابای من دلم میخواست بیام پیشت
من و اینجا نمیدیدی
همه گفتن سفر بودی
چرا بوی تنور میدی
چه بابایی چه موهایی
پر از خاکستر و خونه
نخور غصه بابا جونم
موی من هم پریشونه
یه شب از ناقه افتادم گفت عمه خواب بابامو دیدم ، بابام قول داده بیاد
بابا اومد نمیبینم درست روتو
آخه چشمای من تاره
خونی که رفته از پاهام
هنوز رو خاک بازار
رباب از توی اون بازار
همش به سینه میکوبه
چه چاکی خورده رو لب هات
میدونم کار اون چوبه
همه چیزایی که دیدم
همش واسم عذاب بوده
تویی قاری قرآنی
که تو بزم شراب بوده مگه یادم میره نامرد به لب و دندونت میزد
انقدر با دست به دهنش زد
کی دندوناتو شکسته