داغ بابا به شانه کودک داغ بابا به شانه کودک

داغ بابا به شانه کودک

حمید رضا علیمی
2
داغ بابا به شانه کودک داغ بابا به شانه کودک
+1
داغ بابا به شانه کودک داغ بابا به شانه کودک
1
دانلود
متن اشعار
داغ بابا به شانه کودک
بحث دنباله دار فدک
شب نخوابی ز درد و کتک
دست سنگین و صورتی کوچک
از رقیه بپرس یعنی چه

در دل شعله وای وای یتیم
خنده کردن به گریه های یتیم
بستن آبله به پای بتیم
زیر شلاق ها صدای یتیم
از رقیه بپرس یعنی چه

محترم بودن و حقیر شدن
پیش چشم همه اسیر شدن
اول زندگیت سیر شدن
زود تر از همیشه پیر شدن
از رقیه بپرس یعنی چه

پیکری پشت قافله افتد
تازه خوابیده ناگهان افتد
گیسویی دست این و آن افتد
خارجی زاده بر زبان افتد
از رقیه بپرس یعنی چه

سنگ از دست رهگذر خوردن
جای نان غصه ی پدر خوردن
تازیانه ز پشت سر خوردن
یک نفر پا ز صد نفر خوردن
از رقیه بپرس یعنی چه
  حجم فایل : 4.5 مگابایت
 
 
دانلود