ورود / عضویت
میل پریدن هست اما بال و پر نه (روضه) - خلج میل پریدن هست اما بال و پر نه (روضه) - خلج
0
میل پریدن هست اما بال و پر نه (روضه) - خلج میل پریدن هست اما بال و پر نه (روضه) - خلج
متن اشعار
میل پریدن هست اما بال و پر نه
هر امر می خواهی بکن اما به پر نه
حالا که بعد از چند روزی پیش مایی
دیگر به جان عمه جان حرف سفر نه
یا نه اگر میل سفر داری دوباره
باشد برو اما بدون هم سفر نه
با این کبودی های دور چشم هایم
خیلی شبیه مادرت هستم مگر نه
از گیسوان خاکیم تا که ببافی
یک چیز هایی مانده، اما آنقدر نه
امروز دیدم لرزه های خواهرم را
در مجلسی که داد می زد: ای پدر نه
تو وقت داری خیزران ها را ببوسی
اما برای این لب خونین جگر نه
اگر دست پدر بودی به دستم
چرا کنج خرابه ای نشستم
  حجم فایل : 1.5 مگابایت
 
 
دانلود