حاج مهدی اکبری حاج مهدی اکبری

حاج مهدی اکبری

فیلتر پشرفته
فیلتر بر اساس دسته بندی :
فیلتر بر اساس سبک :

آرشیو حاج مهدی اکبری

پیشنهادی
کنج عزلت گزین و تنها باش بین گمنام هاش (روضه) - اکبری

کنج عزلت گزین و تنها باش بین گمنام هاش

بعد تو هر لحظه بابا از گریه دیده هام تره (شور) - اکبری

بعد تو هر لحظه بابا از گریه دیده هام تره

به شوق دیدن تو من تازه زبون وا کردم (زمینه) - اکبری

به شوق دیدن تو من تازه زبون وا کردم

اونقدی بزرگ بشم که تو بغلم جاشی فکرشم نمیکردم (زمینه) - اکبری

اونقدی بزرگ بشم که تو بغلم جاشی فکرشم نمیکردم

رواق خاک آلود شبستانی که من دارم (واحد) - اکبری

رواق خاک آلود شبستانی که من دارم (واحد) - اکبری

بابایی آبله های کف پام دردسره (واحد) - اکبری

بابایی آبله های کف پام دردسره (واحد) - اکبری

حاج مهدی اکبری حاج مهدی اکبری

سر منو نشون نده سر خودت چی اومده (سنگین) - اکبری

حاج مهدی اکبری حاج مهدی اکبری

بابا جون خسته ی راهم (زمینه) - اکبری

ملیکه بانو یا رقیه چه خوبه دنیام با رقیه (شور) - اکبری

ملیکه بانو یا رقیه چه خوبه دنیام با رقیه (شور) - اکبری

حاج مهدی اکبری حاج مهدی اکبری

گل داره پیرهن من دلت آب (روضه)-اکبری

حاج مهدی اکبری حاج مهدی اکبری

ببخش منو حالا که اومدی (روضه) - اکبری

حاج مهدی اکبری حاج مهدی اکبری

طاقت ندارمو جز بوسه بر گلوی تو حاجت ندارمو (سنگین)-اکبری

حاج مهدی اکبری حاج مهدی اکبری

بابایی ببین که دست و پامو بسته زجر (سنگین)-اکبری

حاج مهدی اکبری حاج مهدی اکبری

شبا وقتی بی مهتابم همه خوابن نمیخوابم (زمینه)-اکبری

حاج مهدی اکبری حاج مهدی اکبری

منم بابا میخام بگم حُبُ الحسین أجَنَّنی(سنگین-روضه) - اکبری

حاج مهدی اکبری حاج مهدی اکبری

شامیان سایه ی بالای سرم آمده است(شور)-اکبری

حاج مهدی اکبری حاج مهدی اکبری

عمه نگاه کن چشمامو عمه میبینی اشکامو(زمینه)-اکبری

حاج مهدی اکبری حاج مهدی اکبری

خرابه و تنهایی خرابه و غم(زمینه)- اکبری

حاج مهدی اکبری حاج مهدی اکبری

بابا بگو کجایی سخت جدایی (سنگین)-اکبری

حاج مهدی اکبری حاج مهدی اکبری

این ها کجا پدر ز سر تو حیا کنند (شعر خوانی)-اکبری

کانون فرهنگی مذهبی بغض

مجنون رقیمو به خود می بالم (شور)-اکبری

کانون فرهنگی مذهبی بغض

نوانوای حسین هواهوای رقیه(شور)-اکبری

کانون فرهنگی مذهبی بغض

با فقیران زمین باز خدا راه آمد(شعرخوانی)-اکبری

کانون فرهنگی مذهبی بغض

میخونه پرسائل شدماه عاشقاکامل شد(سرود)-اکبری

کانون فرهنگی مذهبی بغض

مجنون رقیمو به خود می بالم (سرود)-اکبری

کانون فرهنگی مذهبی بغض

دار و ندارم به زیر پات که شدی فخر بابات (سرود)-اکبری

کانون فرهنگی مذهبی بغض

دوباره زمین شده آسمونی (سرود) - اکبری

کانون فرهنگی مذهبی بغض

ماه به ستاره میخنده شب شبه مهتاب (سرود) - اکبری

کانون فرهنگی مذهبی بغض

صدای پای سر بابا میاد وقت غروب (زمینه) - اکبری

کانون فرهنگی مذهبی بغض

آخر می آید بابا برای دیدنم با سر می آید (شور) - اکبری

کانون فرهنگی مذهبی بغض

کنج خرابه خسته ی خسته ام (زمینه) - اکبری

کانون فرهنگی مذهبی بغض

منو میزد تو رومیزدمنو بامشت تو رو ازپشت(سنگین)-اکبری

کانون فرهنگی مذهبی بغض

عمه جان دوری و دلواپسی آمد به سر (زمینه) - اکبری

کانون فرهنگی مذهبی بغض

بابایی بگو کی برمیگردی (زمینه) - اکبری

کانون فرهنگی مذهبی بغض

اون شب تاریک جای تو خالی (شور) - اکبری

کانون فرهنگی مذهبی بغض

از دریا دریایی تره تو رویا رویایی تره (سرود) - اکبری

کانون فرهنگی مذهبی بغض

من زیر بارونم دوباره روی گونه هامه ستاره (سرود) - اکبری

کانون فرهنگی مذهبی بغض

ای کاش همه فدایی رقیه باشیم (سرود) - اکبری

کانون فرهنگی مذهبی بغض

پیش پای تو بی بی در دو جهان فقط زنم زانو (سرود) -اکبری

کانون فرهنگی مذهبی بغض

دلبر حسین یا رقیه مددی (سرود) - اکبری

کانون فرهنگی مذهبی بغض

دلمو زدم به نامت تو برام نور دو عینی (سرود) - اکبری

کانون فرهنگی مذهبی بغض

شور حسینیست در نوای رقیه (سنگین) - اکبری

کانون فرهنگی مذهبی بغض

فخرم اینه تو دنیا که دلم با رقیست (شور)- اکبری

کانون فرهنگی مذهبی بغض

بابای من چشای من از آسمون ابری تر شده(واحد)- اکبری

کانون فرهنگی مذهبی بغض

ساغی بده باده ام مجنون و دل داده ام (واحد) - اکبری

کانون فرهنگی مذهبی بغض

نم نم داره بارون میاد داره برام مهمون میاد(واحد)- اکبری

کانون فرهنگی مذهبی بغض

سپیده زده وقت وصال (زمینه) - اکبری

کانون فرهنگی مذهبی بغض

شب سوّم محرم 92 (روضه) - اکبری