حمید علیمی حمید علیمی

حمید علیمی

فیلتر پشرفته
فیلتر بر اساس دسته بندی :
فیلتر بر اساس سبک :

آرشیو حمید علیمی

پیشنهادی
بال و پرم ریخته ببخش حالم بهم ریخته ببخش (روضه) - علیمی

بال و پرم ریخته ببخش حالم بهم ریخته ببخش

پیشنهادی
خيلي دلم تنگ شده واست بابا (لطمه زنی) - علیمی

خيلي دلم تنگ شده واست بابا

سپردم آينه ها رو از جلو چشمات بردارن (واحد-تک) - علیمی

سپردم آينه ها رو از جلو چشمات بردارن

بابا کجايي که داره دخترت ميميره (سنگین) - علیمی

بابا کجايي که داره دخترت ميميره

پیشنهادی
دستامو رو سر گذاشتم، جای معجری که نیست (زمینه) - علیمی

دستامو رو سر گذاشتم، جای معجری که نیست

پیشنهادی
گفته بودم که به ویرانه بزن سر بابا (واحد) - علیمی

گفته بودم که به ویرانه بزن سر بابا

پیشنهادی
شب غربت سر اومد ماه من از در اومد(زمینه) - علیمی

شب غربت سر اومد ماه من از در اومد

اگه چشام نمی بینه (زمینه) - علیمی

اگه چشام نمی بینه (زمینه) - علیمی

روضه جانسوز حضرت رقیه (س) محرم 98 - حمید علیمی

روضه جانسوز حضرت رقیه (س) محرم 98 - حمید علیمی

روضه جانسوز حضرت رقیه (س) محرم 98 - حمید علیمی

روضه جانسوز حضرت رقیه (س) محرم 98 - حمید علیمی

روضه جانسوز حضرت رقیه (س) محرم 98 - حمید علیمی

روضه جانسوز حضرت رقیه (س) محرم 98 - حمید علیمی

یکی بود یکی نبود (واحد) - علیمی

یکی بود یکی نبود (واحد) - علیمی

یارالی بابا جان بابا (تک) - علیمی

یارالی بابا جان بابا (زمینه) - علیمی

سر بابامو بریدن (زمینه) - علیمی

سر بابامو بریدن (زمینه) - علیمی

رو خاک خرابه نشستم که شاید (واحد) - علیمی

رو خاک خرابه نشستم که شاید (واحد) - علیمی

پیشنهادی
بابا ای لعنت به شامیا (شور روضه) - علیمی

بابا ای لعنت به شامیا (شور روضه) - علیمی

حمید علیمی حمید علیمی

روضه جانسوز حضرت رقیه(س)محرم97(بخش3)- علیمی

حمید علیمی حمید علیمی

روضه جانسوز حضرت رقیه(س)محرم97(بخش2) - علیمی

حمید علیمی حمید علیمی

روضه جانسوز حضرت رقیه(س)محرم97(بخش1) - علیمی

حمید علیمی حمید علیمی

ازت بی خبرم خبر داری یا نه (شور - هروله) - علیمی

حمید علیمی حمید علیمی

اومدی به کنج ویرونه (روضه و زبان حال با پدر )-علیمی

حمید علیمی حمید علیمی

داغ بابا به شانه کودک(روضه) - علیمی

کانون فرهنگی مذهبی بغض

بر طاق جنان حک شده سیمای رقیه(واحد)-علیمی

کانون فرهنگی مذهبی بغض

رفتی ندیدی که چه غصه ها خوردم (زمینه) - علیمی

کانون فرهنگی مذهبی بغض

عمه جوابمو بده تو رو خدا دقم نده(روضه)-علیمی

کانون فرهنگی مذهبی بغض

با رقیه دل من خدایی میشه (شور) - علیمی

کانون فرهنگی مذهبی بغض

کار دل افتاده با رقیه (واحد) - علیمی

کانون فرهنگی مذهبی بغض

قافله رفته بود و من مدهوش (روضه) - علیمی

کانون فرهنگی مذهبی بغض

ببین بابا جون که این دشمن پست (شور) - علیمی

کانون فرهنگی مذهبی بغض

بر کمند عشق یارم (شور) - علیمی

کانون فرهنگی مذهبی بغض

تار میبینم وانگارشده تیرترازشب تیره سحرم(واحد)-علیمی

کانون فرهنگی مذهبی بغض

چون ببارد ابر چشم اشکبار آرم به یاد (شعر خوانی) - علیمی

کانون فرهنگی مذهبی بغض

از عطر تو عالم شده معطر رقیه (سنگین) - علیمی

کانون فرهنگی مذهبی بغض

چشم گریون شدنصیبم تو خرابه من غریبم(واحد)- علیمی

کانون فرهنگی مذهبی بغض

شب سوم محرم93 (روضه )2 - علیمی

کانون فرهنگی مذهبی بغض

شب سوم محرم93 (روضه ) - علیمی

کانون فرهنگی مذهبی بغض

الهی بمیرم برای تو نازنین من دلبر بابا (زمینه) - علیمی

کانون فرهنگی مذهبی بغض

میون ویرونه یه دختر تنها با گریه میخونه (شور) - علیمی

کانون فرهنگی مذهبی بغض

میلاد حضرت رقیه (روضه) - علیمی

کانون فرهنگی مذهبی بغض

خراب و مستم سبو به دستم (زمینه) - علیمی

کانون فرهنگی مذهبی بغض

دیدنت شده رویای هر شب (زمینه) - علیمی

کانون فرهنگی مذهبی بغض

دیگه قسمتم تنهاییه یتیمی عجب دورانیه ( تک ) - علیمی

کانون فرهنگی مذهبی بغض

بابا دلم شده هوایی (زمینه) - علیمی

کانون فرهنگی مذهبی بغض

شب سوّم محرم 92 (روضه) - علیمی