کانون فرهنگی مذهبی بغض

خراب و مستم سبو به دستم

حمید رضا علیمی
20
خراب و مستم سبو به دستم  خراب و مستم سبو به دستم
+8
خراب و مستم سبو به دستم  خراب و مستم سبو به دستم
12
دانلود
متن اشعار
خراب و مستم
سبو به دستم
گوشه میخانه رقیه
مست و خرابم
مدهوش و خوابم
از می پیمانه رقیه
خراب و مستم
سبو به دستم
گوشه میخانه رقیه
این دل دیوانه و خرابم
هوای میخانه تو دارد
در سر کویت
هر چه که دارد
از لب پیمانه تو دارد
دختر سلطان دین رقیه
دلبرک نارنین رقیه
خراب و مستم
سبو به دستم
گوشه میخانه رقیه
مست و خرابم
مدهوش و خوابم
از می پیمانه ی رقیه
این دل دیوانه و خرابم
هوای میخانه تو دارد
در سر کویت
هر چه که دارد
از لب پیمانه تو دارد
دختر سلطان دین رقیه
دلبرک نارنین رقیه
خراب و مستم
سبو به دستم
گوشه میخانه رقیه
مست و خرابم
مدهوش و خوابم
از می پیمانه رقیه
این دل دیوانه و خرابم
هوای میخانه تو دارد
در سر کویت
هر چه که دارد
از لب پیمانه تو دارد
دختر سلطان دین رقیه
دلبرک نارنین رقیه
ساغر به ساغر میخورد امشب
شب شب ریحانه ی حسین است
کاسه پیاپی ساغر دمادم
شب شب دردانه حسین است
هستی ندارد دارد بیارد
سنمی زیباتر از رقیه
زینب کبری کجا بیابد
همدمی زیباتر از رقیه
دختر سلطان دین رقیه
دلبرک نارنین رقیه
عشقم رقیه
ماهم رقیه
دلبر دلخواه من رقیه
کعبه عشقم
قبله عشقم
دین من راه منی رقیه
ساقی عشقی ساغر عشقی
بهشت دل های عاشقانی
دلبر عشقی
کوثر عشقی
شراب جان های عارفانی
از می نابش
حوض شرابش
تهی نگردیده ساغر من
رخصار ماهش
زلف سیاهش
ربوده دل و دین از بر من
دختر سلطان دین رقیه
دلبرک نارنین رقیه
  حجم فایل : 8 مگابایت
 
 
دانلود