کانون فرهنگی مذهبی بغض

تو آسمونایی پیش خدایی بابا

حاج محمود کریمی
8
تو آسمونایی پیش خدایی بابا  تو آسمونایی پیش خدایی بابا
+1
تو آسمونایی پیش خدایی بابا  تو آسمونایی پیش خدایی بابا
7
دانلود
متن اشعار
تو آسمونایی پیش خدایی بابا
تو این خرابه دنبالم میایی بابا
کجا بگردم دنبالت کجایی باباخسته زخمی و اسیرم
مثل عمه پیر پیرم
درمونی نداره دردم
دارم میمیرمداره موهام یواش یواش
شبیه مادرت سفید میشه
بیا که داره از همه
رقیه نا امید میشهیه عالمه راه اومدم با پای خسته
زمین میخوردم با دسته بستهبس که سرت زخمی شده
دلم شکسته دلم شکستهزنجیر و قل و اسارت
ما و این همه جسارت
دل تنگم برای مدینه بریم زیارتچشای نیمه بازه تو داره
رقیتو عذاب میده
تا من میگم بابا
سرت به دخترت جواب میدهعمه کنار من شب ها چشم انتظاره
سر منو روی پای خودش میزاره
اونم مث من از بابا خبر ندارهاون زخمی که تو گلومه
زخم رو سر عمومه
امشب تا سحر بابا جون کارم تمومه
نمیخواد این بدن کفن
نمیخواد این غبار و پاک کنید
باید شبیه مادرت
منو شبونه خاک کنید
  حجم فایل : 5.5 مگابایت
 
 
دانلود