بابا اومدی بالاخره نازنینم بابا نیمه شب اومدی (زمینه) - عطایی

بابا اومدی بالاخره نازنینم بابا نیمه شب اومدی

حسن عطایی
بابا اومدی بالاخره نازنینم بابا نیمه شب اومدی بابا اومدی بالاخره نازنینم بابا نیمه شب اومدی
0
بابا اومدی بالاخره نازنینم بابا نیمه شب اومدی بابا اومدی بالاخره نازنینم بابا نیمه شب اومدی
دانلود

بابا اومدی بالاخره نازنینم
بابا نیمه شب اومدی خوب نمیبینم

نمیبینم من تو رو نمیبینم تو هم منو
نمیگیره هیچ چی جای دیدنو
چطوری بگم چطوری زدن و

نمیبینم تو رو لمست میکنم با هر دو دست
زجر منو میزد بابا از پیش و پس
هی منو زد خـودش افتاد از نفس

بـــابــا حـســــیــــــن

تا شنید عشق عمو جونم منو بیشتر زد
تـــا شنـیـد شـبـیـه مـادر تو ام بـدتـر زد

بـــابــا حـســــیــــــن
بـــابــا حـســــیــــــن

بــابـا لباتو لخته خون دوخته انگاری
بابا موهای تو هم که سوخته انگاری

با هم بریم
باز چشم دخترتـو وا نذاری
این دفعه رقیه تو جا نذاری
منــــو با دشمنا تنها نذاری

منو ببر
اینجوری عمه مو کمتر میزنن
ما رو با کیـنه حیــدر میزنن
ندیدی چطوری دختر میزنن

بـــابــا حـســــیــــــن
خواستی حرفی بزنی کمی بلند حرف بزن
بعد سیلی دیگه خوب نمیشنوه گـوش من