طلا نشه هر کسی نزده به سینه سنگ محک تورو (شور) - عطایی

طلا نشه هر کسی نزده
به سینه سنگ محک تورو
حرم تو دنیا زیاده ولی
نداره هیچ جا نمک تورو
دلم گرفتار تو یه عمر بیمارتم
ببین غم من از دوریه
همیشه سازش کردم
ازت یه خواهش کردم
ببر منو بی بی سوریه
تو سه سالگی واسه
ما یه پارچه کوثری
دُر قیمتی اصل نسل حیدری
کی میگی تو کربلا مادر حسین نبود
مثل زهرایی برا بابات یه مادری
رقیه یا بنت الحسین
رقیه یا بنت الحسین
میگن که نیستی چجوری آخه
تو روضتون پس دعا میگیره
تو نیستی تازه این همه مریض
از این سه ساله شفا میگیره
هوامو داری خانوم
صدامو داری خانوم
غمت مریضم کرده بی بی
به من تو عزت دادی
چقدر میون مردم
نگات عزیزم کرده بی بی
خیلی دوری از بابا
از دمشق تا کربلا
بابایی ترین سه ساله توی آسمون
روزگار رجعت رو ببین کنار هم
دختر و پدر رو با ظهور آقامون