سه سالشه هر کسی که نوکریشو کنه خوش به حالشه (شور) - عطایی

سه سالشه هر کسی که نوکریشو کنه خوش به حالشه

حسن عطایی
19
سه سالشه هر کسی که نوکریشو کنه خوش به حالشه سه سالشه هر کسی که نوکریشو کنه خوش به حالشه
+18
سه سالشه هر کسی که نوکریشو کنه خوش به حالشه سه سالشه هر کسی که نوکریشو کنه خوش به حالشه
1
دانلود

سه سالشه هر کسی که نوکریشو کنه خوش به حالشه
سه سالشه خون ما سینه زنا الی الابد حلالشه

صاحبمه روضه ی رقیه جان مثل نماز واجبمه
صاحبمه هر چی از کرامتش بگم به ولله کمه

تموم شور و حال شب سومه
که مستی حلال شب سومه
برا منی که مست رقیه ام
همه شبای سال شب سوم

شور و شعف رقیه
نوه ی پادشه شهر نجف رقیه
همه عالم یه طرف تو یه طرف رقیه

ذکر لبم رقیه
به گدایی درت منتسبم رقیه
روضه واجب تره از نون شبم رقیه

دلم خوشه که یه روز خدا منو برا رقیه میکشه
دلم خوشه که یه روز زیارت رقیه قسمتم میشه

عیارم چه خوبه نوکری رقیه افتخارمه
عیارم به خدا فقط رقیه صاحب اختیارمه

محرمت برام شب سومه
گرفت اگر صدام شب سومه
رقیه جان دلم به خودت خوشه
یه کربلا میخوام شب سومه

سایه سرم رقیه
برکت نون حلال پدرم رقیه
زینت دوش علمدار حرم رقیه

فاطمه یا رقیه
همه ی زندگی سینه زنا رقیه
بطلب این اربعین کربلا رقیه