این اولین و آخرین باره بدون من میری سفر بابا (زمینه) - میرداماد

این اولین و آخرین باره
بدون من میری سفر بابا
این اولین و آخرین باره
دیگه نمیذارم بری تنها

از بی‌تو موندن دیگه بابا می‌ترسم
از گم شدن توو بیابونا می‌ترسم
بابا میخوای بدونی چرا می‌ترسم

به قصد ثواب زدنم
جلوی رباب زدنم
تو بزم شراب زدنم
بابا بی حساب زدنم
زدنم

ای بابا حسین بابا بابا

این اولین و آخرین باره
که غصه‌‌هام همش میشه تکرار
این اولین و آخرین باره
رفتم بدون تو سر بازار

از ازدحام و برو بیا می‌ترسم
من از نگاه یهودیا می‌ترسم
بابا میخوای بدونی چرا می‌ترسم

همه از رو بام زدنم
تا گفتم سلام زدنم
جلو عمه‌هام زدنم
به قصد ثواب زدنم
جلوی رباب زدنم
تو بزم شراب زدنم

این اولین و آخرین باره
که روزی صد دفعه کتک خوردم
این اولین و آخرین باره
که همسفر شدم با نامحرم

من از سنان و خولی بابا می‌ترسم
من از مسلمونیِ اینا می‌ترسم
بابا میخوای بدونی چرا می‌ترسم

همه با وضو زدنم
برا النگو زدنم