کوه کرمه رقیه سادات جان دلمه رقیه سادات (زمینه) - هلالی

کوه کرمه رقیه سادات
جان دلمه رقیه سادات
بعد حرم امام حسینه
عشقم حرم رقیه سادات
الحق این بانوی مظلومه
معنی نفس المهموم
مثل مادر بزرگش زهرا
خانوم خانومه خانوم
سیدتی فاطمه مرحمتی
ملیکه ی دنیا و آخرتی
کابوس عدو رقیه سادات
هر لحظه بگو رقیه سادات
دنیا زیر پاشه وقتی میره
رو دوش عمو رقیه سادات
صاحب انفاس قدسی است
نوه ی زهرای مرضیه است
هر کی که با رقیه باشه
شک نکن که زندگیش بیمه است
سرورمه همه جا یاورمه
منم رقیه اسم دخترمه
سیدتی فاطمه مرحمتی
ملیکه ی دنیا و آخرتی
ای اوج شرف رقیه سادات
ای عشق و هدف رقیه سادات
دل میبره گنبدت شبیه
ایوان نجف رقیه سادات
بنت امیرالمومنینه
نور آسمون و زمینه
نجف تا کربلا مشایه
ذکر زوار اربعینه
آب حیات ای برات عتبات
سوارمون کن تو کشتی نجات
سیدتی فاطمه مرحمتی
ملیکه ی دنیا و آخرتی