بعد تو هر لحظه بابا از گریه دیده هام تره (شور) - اکبری

بعد تو هر لحظه بابا از گریه دیده هام تره
بعد تو هیچ کسی دیگه ناز منو نمیخره
منو دادن خیلی آزار تو نبودی
منو بردن کوچه بازار یهودی
تو دلاشون اثر نکرد
هر چی که خواهش کردمو
زیر ضربه های کتک
چند دفعه ای غش کردمو
شبیه رنگین کمونه بدن من
بس که مشت خورد پر خون دهن من
به تو پناه آورده ام

تو که باشی دلم دیگه نمیلرزه
همین گریه به لبخند تو می ارزه
بزار سایه ات همیشه رو سرم باشه
قرار ما شب جمعه حرم باشه
حرم گفتم هوای کربلا کردم
هواییشم فقط دور تو میگردم
پناهم باش به جز روضه ات پناهی نیست
به غیر از تو برای من تکیه گاهی نیست
به قربونت نگاه اطلسی داری
همش آقا برام دلواپسی داری
غلط گفتم که چیزی توی کاسم نیست
چی کم دارم تو رو دارم حواسم نیست
سبک بالم تو آغوش تو جا دارم
تو سجادم یه قطعه کربلا دارم
دوستت دارم همه دارایی ام اینه
دلم میره ضریحت رو که میبینه
سلام آقا که الان رو به روتونم
من اینجامو زیارت نامه میخونم