شبا که خوابتو میبینم تو خواب چشام میسوزه(زمینه) - بنی فاطمه

شبا که خوابتو میبینم تو خواب چشام میسوزه
بابا اگه منو ببینی دلت برام میسوزه
بـابـا دعا کن تموم شه دردم
شب تا صبح از درد خون گریه کردم
بیا بغلم کن تا من دورت بگردم
بـابـام به قولــش عمـل می کنه
میاد و منو باز بغل میکنه
امشب مهمون دارم مهمونم ماه
تا سحر بیدارم بابام تو راهه