من از کجا شروع کنم هر چی بگم اضافیه  (شور) - حسین طاهری

من از کجا شروع کنم هر چی بگم اضافیه
بگید برا هر گره ای خانم رقیه کافیه
به خود خدا گرفتم
بخدا مریض بودم شفا گرفتم
به امام رضا گرفتم
من از این سه ساله کربلا گرفتم
میخوام علاقمو بهت نشون بدم
یه شب تو روضه ی خرابه جون بدم
قبله ی حاجات یا رقیه سادات
اگه میشه اسم منو
بگو تو یه گوش بابات
بهش بگو دلش میخواد
یه روز شهید بشه برات
تو بگی نه نمیاره
تو بخوای محاله که محل نزاره
بگو خیلی بی قراره
بگو دلشوره ی اربعین رو داره
از طرف خودت عقدمو واکنم
میخوام برم حرم بابا بابا کنم
محتاج دعاهات یا رقیه سادات
کاشکی فداتشه مادرم
خاک نشینه رو معجرت
من بمیرم ولی کسی
داد نکشه روی سرت
همین رو بدونی بسه
بدجوری مهر تو تو دلم نشسته
آره دنیا خیلی پست
وقتی اینجوری دل تو رو شکسته
دیگه تو زندگیم فقط دلم میخواد
موقع مردنم بابای تو بیاد
میگیم مثل بابات یا رقیه سادات