احساس و رقیه چه عکسی میشه شونه ی عباس و رقیه (شور) - عطایی

احساس و رقیه چه عکسی میشه شونه ی عباس و رقیه

حسن عطایی
10
احساس و رقیه چه عکسی میشه شونه ی عباس و رقیه احساس و رقیه چه عکسی میشه شونه ی عباس و رقیه
+8
احساس و رقیه چه عکسی میشه شونه ی عباس و رقیه احساس و رقیه چه عکسی میشه شونه ی عباس و رقیه
2
دانلود

احساس و رقیه
چه عکسی میشه شونه ی عباس و رقیه
احساس و رقیه
چه عطری داره شاحه های یاس و رقیه

کبوترم کن
چادرت رو سقف بالای سرم کن
دیوونه ات هستم و دیوونه ترم کن

کبوترم کن
فکری واسه نفسای آخرم کن
جونمو میدم برات باورم کن

یا مبدل السیئات به حسنات من
ضربان من هیجان من برکات من
روز آخرم میدونم که تو
میرسی برای نجات من

یا رقیه جان
یا رقیه جان
یا رقیه جان

دنیامی رقیه
آخه عزیز دردونه ی آقامی رقیه
دنیامی رقیه
علت دونه دونه ی اشکامی رقیه
دنیامی رقیه

پای تو هستم
من یکی از سینه زن های تو هستم
تا همیشه در تمنای تو هستم

پای تو هستم
سائل هر شب دستای تو هستم
نوکر عمو و بابای تو هستم

به توکل نام اعظمت
میزنم به سر
بوسه میزنه پشت دست تو حضرت قمر
کی شبیه تو داره پا رکاب که تو اینقدر

یا رقیه جان
یا رقیه جان
یا رقیه جان

والایی رقیه
چکیده ای ز زینب و زهرایی رقیه
والایی رقیه
تو لیلی لیلی لیلاهایی رقیه
والایی رقیه

گدا نمیخوای
یه فدایی واسه روضه ها نمیخوای
نگو که گدای روسیاه نمیخوای

گدا نمیخوای
یه غلام و عبد مبتلا نمیخوای
نمیخوای بگی که کربلا نمیخوای

شام و کوفه رو تو زدی بهم
با اشاره ای توی آسمان امام حسین
تک ستاره ای توی خونه ی شاه کربلا همه کاره ای
یا رقیه جان
یا رقیه جان
یا رقیه جان