کانون فرهنگی مذهبی بغض

دیگه جونی ندارم دیگه نایی نمونده

حاج محمود کریمی
4
دیگه جونی ندارم دیگه نایی نمونده  دیگه جونی ندارم دیگه نایی نمونده
-1
دیگه جونی ندارم دیگه نایی نمونده  دیگه جونی ندارم دیگه نایی نمونده
5
دانلود
متن اشعار
دیگه جونی ندارم دیگه نایی نمونده
دیگه بس که دویدم پی تو پایی نمونده
دیگه حالی ندارم هیاهویی نمونده
دیگه دست و سر و سینه و بازویی نمونده
دیگه حسی ندارم دیگه هوشی نمونده
توکه رفتی دگه گوشواره و گوشی نمونده
دیگه رنگی ندارم دیگه مویی نمونده
دیگه بابا ، مثِ فاطمه پهلویی نمونده
  حجم فایل : 1 مگابایت
 
 
دانلود