لالا لالا سر بریده از قفا (واحد) - میرداماد
لالا لالا سر بریده از قفا
بخواب روی پاهام بابا
هیچی نگو آخه هنوز
درد میکنه لبت بابا
رقیه قربون
رگای نامرتبت بابا
چرا نمیگی راز مگوت رو
ماجرای خنجر و گلوتو
بشکنه اون دستی تو آتیش
شبیه موهام سوزنده موتو
سرت رو که بردن
به نیزه سپردن بابا حسین
بمیرم که لبات
هنوز آب نخوردن بابا حسین
غریب گیر آوردن بابا حسین
حالا بابا بزار که از خودم بگم
برای چی پیر شدم بگم
توی راه شام یه شب که از
قافله جا موندم باباجون
زجر اومد دیگه خودم
فاتحم رو خوندم باباجون
یادم نمیره کابوس اون شب
منو کشیدش به پشت مرکب
یادم نمیره بخاطر من زد
تازیونه به عمه زینب
با قد خمیدم
رو خارا دویدم بابا حسین
چقدر حرف بد
از حرمله شنیدم بابا حسین