عمه کجایی که میخوام بابامو (زمینه) - مقدم
عمه کجایی که میخوام بابامو
میخوام بهش بگم همه دردامو
بگم چطور زدن منو نامردا
نشون بدم قامت چون زهرامو
منو آتیش بین موهام
منو زخم روی بازوهام
میبینی دست به دیوارم من
چون نداره رقم زانوهام
ویروونه شده جای دختر دردونه
ویروونه واسه دخترت مثل زندونه
من الذی ایتمنی بابا حسین
بابا حسین
خبر داری خیلی برات بی تابم
کنج خرابه اومدی مهتابم
منی که جام بوده فقط آغوشت
چند شبه که روی زمین میخوابم
منم و اشک و آه و ناله
صورتم پر شده از آلاله
تن من گوشه ی ویروونه است و
تن تو گوشه ی گوداله
دلتنگه ، دخترت با غصه ها میجنگه
دلتنگه ، بالش زیر سرش از سنگه
من الذی ایتمنی بابا حسین
با این که از نبودنت دلگیرم
با این که تنهایی شده تقدیرم
خوش اومدی کنج خرابه بابا
دارم کنار سر تو میمیرم
لبای خونیت رو میبوسم
شده لبخند تو افسوسم
تا چشمام رو هم میزارم
دوباره زجر میشه کابوسم
غم داره منم و یه روسری پاره
غم داره منم و حسرت یه گوشواره
من الذی ایتمنی بابا حسین