شور و نفس های منی رقیه  شور و نفس های منی رقیه

شور و نفس های منی رقیه

جواد مقدم
4
شور و نفس های منی رقیه  شور و نفس های منی رقیه
+1
شور و نفس های منی رقیه  شور و نفس های منی رقیه
3
دانلود
شور و نفس های منی رقیه
از تو میخونم علنی رقیه
سرم رو میشکونم برات با این ذکر
حب و غمت اجننی رقیه
عشق یعنی مستی پای تو
این شور و روضه های تو
رحمت به کل نوکرات
لعنت به منکرای تو
کوری منکرای تو بی بی میخونم
کلب رقیه بودم و هستم میمونم
یا رقیه یا رقیه
دلم برا تو میزنه ای جونم
گریه برات کار منه ای جونم
مال خودت کردی و رفت هر کی که
دیوونه و سینه زنه ای جونم
ذکر این سینه زن تویی
حک روی این بدن تویی
شیرینه اسمت رو لبم
حلوای قند من تویی
جونم به عشق تو تو که مافوق عشقی
آخر یه روز به عشق تو میشم دمشقی
یا رقیه یا رقیه
دلم بردی دلبر اربابم
سعایه داری کن سر اربابم
وقتی تو هستی دختر اربابم
خوشم که من غلام این اربابم
هستی تو مثل فاطمه
خاک پات کل عالمه
جا داری رو دوش عمو
ای عشق شاه علقمه
عشق یعنی مستی پای تو
این شور و روضه های تو
رحمت به کل نو کرات
لعنت به منکرای تو
وقتی رقیه میری روی دوش سقا
از عرش خود خدا میخونه ماشا الله
کوری منکرای تو بی بی می خونم
کلب رقیه بودم و هستم میمونم
یا رقیه یارقیه