ملیکه بانو یا رقیه چه خوبه دنیام با رقیه (شور) - اکبری
ملیکه بانو یا رقیه چه خوبه دنیام با رقیه
یه عمر داره مثل زهرا تو قلب نوکر جا رقیه
زهرای ثانی و ملاک ایمان بنیان گذار سفره کریمان
بعد عاشورا با سلاح اشکش آری برپا کرده ولا و طوفان
رقیه جانان و ایمان و دلداره
رقیه درمون دلهای بیچاره
سه ساله ی ارباب دلبرده از نوکر
رقیه تا میگم چشمای من میباره
رقیه جان رقیه جان
به کل عالم سر رقیه
مینازه عباس بر رقیه
ندیدن از او تار مویی
مدافع معجر رقیه
زانوی ابالفضل رکاب پاشه
علی اکبر محو خنده هاشه
دردونه ی کل مخدرات و
عمه زینب دلبسته ی صداشه
رقیه چون ماه بر عالم میتابه
رقیه تو دنیا چون در نایاب
میده به نوکر ها کربلا با دستاش
رقیه دنیای زیبای ارباب
رقیه جان رقیه جان
تپش تپش هر دم رقیه
یگانه ی عالم رقیه
خدای غیرت میشه عباس
خدای احساس هم رقیه
روی دوش عباسه دیدبانش
دلبرده از بابا و عمه جانش
کرده مقلوب و از پا دراورده
دشمن رو با تیغ تیز بیانش
رقیه قدیس معصوم محجوب
رقیه با عفت بانوی محبوب
به روی سربندم نقش یا عباس
رقیه رو سینم یه عمره مکتوب
رقیه جان رقیه جان