این همه درد دلم چشم تری میخواهد این همه درد دلم چشم تری میخواهد

این همه درد دلم چشم تری میخواهد

حاج سید مجید بنی فاطمه
این همه درد دلم چشم تری میخواهد این همه درد دلم چشم تری میخواهد
0
این همه درد دلم چشم تری میخواهد این همه درد دلم چشم تری میخواهد
دانلود
این همه درد دلم چشم تری میخواهد
آتش سینه امشب جگری میخواهد
غصه های شب یلدای فراغ من و تو
تا که پایان پذیرد سحری میخواهد
باز خاکسترم از شوق تو پروانه شده
شمع من شعله ی تو بال و پری میخواهد
مگر احوال دلم با تو به سامان برسد
سینه ارام ندارد پسری میخواهد
دخترت را چه شد این بار نبردی بابا
هر سفر قاعدتا همسفری میخواهد
حال من حال یتیمی است که هر شب تا صبح
دامن عمه گرفته پدری میخواهد
خون پیشانی تو اتش این دل شده است
لاله تا داغ ببیند شرری میخواهد
نکند باز همین زخم دهن باز کند
لب تو بوسه ی آهسته تری میخواهد
چادرم سوخته فکر کفنم باش پدر
قامتم پوشش نوع دگری میخواهد
این شب اخری ای کاش عمو پیشم بود
شام تاریک خرابه قمری میخواهد