شبا وقتی بی مهتابم همه خوابن نمیخوابم  شبا وقتی بی مهتابم همه خوابن نمیخوابم

شبا وقتی بی مهتابم همه خوابن نمیخوابم

حاج مهدی اکبری
9
شبا وقتی بی مهتابم همه خوابن نمیخوابم  شبا وقتی بی مهتابم همه خوابن نمیخوابم
+7
شبا وقتی بی مهتابم همه خوابن نمیخوابم  شبا وقتی بی مهتابم همه خوابن نمیخوابم
2
دانلود
شبا وقتی بی مهتابم
همه خوابن نمیخوابم
واسه این دل بی تابم
یه فکری کن
واسه حال پریشونم
واسه خستگی جونم
واسه عمه دلخونم
یه فکری کن
اگه عمه نبود
من تاحالا زنده نبودم
تورو بغل بگیرم
با همین دست کبودم
اگه عمه نبود
منم میموندم تو بیابون
یادته اون شبی که گم شدم
با چشم گریون
زجر زجرم میدادو
شد کارم فریادو
بابایی کمک
درد داره کتک
واسه چشمای بارونیم
واسه اشک های پنهونیم
واسه هرچی که میدونی
یه فکری کن
واسه دستای لرزونم
واسه کبودی گونم
واسه زخم سر شونم
یه فکری کن
اگه بهم بگی موهات چی شد
میگم سرم سوخت
اگه بگی کو چادرت
میگم دم حرم سوخت
اگه بپرسی گوشواره
میگم از گوش پاره
اگه بگی بخند
میگم که خندم گریه داره
آه از پا افتادم
شد هر دم فریادم
بابایی کمک
درد داره کتک
واسه معجر باد برده
واسه پای زمین خورده
برا صورت پژ مرده
یه کاری کن
واسه بغض گلو گیرم
من از این نفسا سیرم
آخه چرا نمیمیرم
یه کاری کن بابا
همه فک میکنن که با سرت آروم میگیرم
ولی حس میکنم آروم آروم دارم میمیرم
همه فک میکنن دیگه داره میبره خوابم
ولی حس میکنم دق کرده ی کنج خرابم
از این دنیا میرم
با تو پر میگیرم
ای بابا فدات جون بچه هات
ای بابا فدات جون بچه هات