آرزومه مثل اصحاب من برای تو بمیرم  آرزومه مثل اصحاب من برای تو بمیرم

آرزومه مثل اصحاب من برای تو بمیرم

حسین طاهری
4
آرزومه مثل اصحاب من برای تو بمیرم  آرزومه مثل اصحاب من برای تو بمیرم
+3
آرزومه مثل اصحاب من برای تو بمیرم  آرزومه مثل اصحاب من برای تو بمیرم
1
دانلود
آرزومه مث اصحاب من برای تو بمیرم
به خدا با دست مجروح علمت رو پس میگیرم
سرجاشون میشونم این مردم شامو
یه تنه پس میگیرم من حق بابامو
آمادم کفن پوشیدم لب تر کن
به پای عشقت ببین سر میدم
لبیک یا ثار الله
همه اصحاب رو به ارباب
تحت فرمان امیرند
همه عاشق همه بی تاب
که برای تو بمیرند
میگه ساقی حرم ای لشگر زینب
کم نشه سایه ی ارباب از سر زینب
تا خون در رگ ما باشه
باید این پرچم
تا روز محشر بالا باشه
لبیک یا ثار الله