عمریه به من حواست هست  عمریه به من حواست هست

عمریه به من حواست هست

جواد مقدم
2
عمریه به من حواست هست  عمریه به من حواست هست
+2
عمریه به من حواست هست  عمریه به من حواست هست
دانلود
عمریه به من حواست هست
بین ما رقیه واسطه است
همه درها اگه بسته شه
غم ندارم عباست هست
ای کارت کرم شاه محترم
الهم ارزقنا حرم
مهربون تر از پدر مادرم
الهم ارزقنا حرم
عمری دل پا روضت نشست
آوردی قلبم رو به دست
عشق من حسینه والسلام
دل درگیر این رابطه است
ای سایه سرم دل و دلبرم
الهم ارزقنا حرم
عشق اولو عشق آخرم
الهم ارزقنا حرم
ای کارت کرم شاه محترم
الهم ارزقنا حرم
مهربون تر از پدر مادرم
الهم ارزقنا حرم