وقتی که فراتر از زمان است رقیه وقتی که فراتر از زمان است رقیه

وقتی که فراتر از زمان است رقیه

جواد مقدم
1
وقتی که فراتر از زمان است رقیه وقتی که فراتر از زمان است رقیه
+1
وقتی که فراتر از زمان است رقیه وقتی که فراتر از زمان است رقیه
دانلود
وقتی که فراتر از زمان است رقیه
از منظر من جان جهان است رقیه
مفهوم عزیزی و غریبی و شجاعت
در جزء نه در سطح کلان است رقیه
مانند علی اکبر و مانند ابالفضل
در کرب و بلا یک جریان است رقیه
وقتی شده مهمان خرابه به قدمهاش
من معتقدم گنج نهان است رقیه
مانند حسین ابن علی بر تن عالم
جسم اگر سوریه جان است رقیه
آنجا که عمو آمده با مشک لب رود
عکس وسط آب روان است رقیه
من باورم این است که از خلقت عالم
مقصود حسین است و بهانه است رقیه
رفته است علی اکبر و تا لحظه آخر
ای وای که گوشش به اذان است رقیه
در مجلس تنهایی جسم علی اکبر
با روضه سر مرثیه خوان است رقیه