بابا کجایی تنگ دلم برای تو  بابا کجایی تنگ دلم برای تو

بابا کجایی تنگ دلم برای تو

جواد مقدم
1
بابا کجایی تنگ دلم برای تو  بابا کجایی تنگ دلم برای تو
-1
بابا کجایی تنگ دلم برای تو  بابا کجایی تنگ دلم برای تو
2
دانلود
بابا کجایی تنگ دلم برای تو
سر میذارم به پای تو
اگه بیای کنج خرابه
خرابه سرده دستو پام بی رمقه عزیزم
کاشکی فقط میدیدمت چند دقیقه عزیزم
چشام پر از خوابه ولی خواب نمیاد به چشمام
ضعیف شده دخترکت میلرزه دست و پاهاش
بابا حسین بابا حسین
خاطره دارم از خنده های حرمله
از پای پر آبله
صحرا به صحرا میدویدم
زخمهای روی گوشمو بذار بهت نشون بدم
اگه بیایی قول میدم پای سر تو جون بدم
کبوده روی گونه هام موی سرم سپیده
یه دختر سه سالم که قامتش خمیده
بابا حسین باباحسین
سیلی می خوردم از دست زجر بی حیا
محله یهودیا خیلی غرورم و شکستن
تهمت و حرف ناروا
چه حرفایی شنیدم
تا دیدمت رو نیزه ای
از زندگی بریدم
خلال و معجر منو
برده عدو به غارت
یه کم منو بقل بگیر
سخته برام اسارت
بابا حسین بابا حسین