بسم الله الرحمان الرحیم  بسم الله الرحمان الرحیم

بسم الله الرحمان الرحیم

حاج سید مجید بنی فاطمه
8
بسم الله الرحمان الرحیم  بسم الله الرحمان الرحیم
+5
بسم الله الرحمان الرحیم  بسم الله الرحمان الرحیم
3
دانلود
بسم الله الرحمان الرحیم
به نام خدای حسین
وفدیناه به ذبح عظیم
به ژاشد عزای حسین
نام حسین آمد
عالم یک صدا شد
نام حسین آمد
اینجا کربلا شد
میجوشد از زمین
خون خدا حسین
ما عاشق توییم
لبیک یا حسین
و فدیناه بذبح عظیم
به پا شد عزای حسین
بسم الله الرحمان الرحیم
گلوی بریده بخوان
سر افتاده به دامان من
شبی را کنارم بمان
بابا کجا بودی
دست بسته بودم
آغوشت کجا موند
خیلی خسته بودم
گرچه به دیدنم با تن نیامدی
مهمانیه مرا بابا خوشامدی
بابا خوش آمدی
لبیک یا حسین
نیزه خم شد و تو اومدی
به دیدار من بین راه
انجا لب تو خونین بود
چه امد به روز تو باز
در مجلس دشمن
بسم الله الرمان الرحیم
به نام خدای حسین
وفدیناه به ذبح عظیم
نام حسین آمد
عالم یک صدا شد
نام حسین آمد
اینجا کربلا شد
میجوشد از زمین
خون خدا حسین
ما عاشق توییم
لبیک یا حسین