منتظر مانده ام تا بیایی   منتظر مانده ام تا بیایی

منتظر مانده ام تا بیایی

حاج محمود کریمی
 منتظر مانده ام تا بیایی   منتظر مانده ام تا بیایی
0
 منتظر مانده ام تا بیایی   منتظر مانده ام تا بیایی
دانلود
{دسته اول}
منتظر مانده ام تا بیایی
ای که بر درد دل ها دوایی
،کجایی
{دسته دوم}
زحمت عمه شد زخم پایم
جان بابا گرفته صدایم
کجایی شاه گفتا کربلا امروز میدان من است
عید قربان من است
مادرم زهرا در این گودال مهمان من است
عید قربان من است
خواهرم زینب پرستار یتیمان من است
عید قربان من است