شبی که من جاموندم و وجودم ماتم گرفت شبی که من جاموندم و وجودم ماتم گرفت

شبی که من جاموندم و وجودم ماتم گرفت

حاج محمود کریمی
24
شبی که من جاموندم و وجودم ماتم گرفت شبی که من جاموندم و وجودم ماتم گرفت
+16
شبی که من جاموندم و وجودم ماتم گرفت شبی که من جاموندم و وجودم ماتم گرفت
8
دانلود
شبی که من جا موندم و
وجودم ماتم گرفت
صدات زدم نشنیدی و
تنها شدم گریم گرفت
هر کاری کردم گریه نکنم نشد
خواستم به لبهات بوسه بزنم نشد
تار میبینم
سرم سنگینه
عجب دستی داشت
خیر نبینه
بالا سرم رسید و گفت
کجا میخوای فرار کنی
موهام هی کشید و گفت
حالا میخوای چیکار کنی
هر چی دوییدم تا که برسم نشد
انقدر که هق هق بود تو نفسم نشد
بیابون بود و منه سرگردون
با اون بی رحم نامسلمون
زهرا اومد کمک ولی
نشدبرام کاری کنه
دشمن نزاشت که مادرم
ازم پرستاری کنه
مادر میخواست ارومم کنه نشد
موهام و اومد شونه بزنه نشد
پای چشمام گل اتیشه
دیگه تا زندم خوب نمیشه