شامیان سایه ی بالای سرم آمده است  شامیان سایه ی بالای سرم آمده است

شامیان سایه ی بالای سرم آمده است

حاج مهدی اکبری
2
 شامیان سایه ی بالای سرم آمده است  شامیان سایه ی بالای سرم آمده است
0
 شامیان سایه ی بالای سرم آمده است  شامیان سایه ی بالای سرم آمده است
2
دانلود
پدرم آمده است
شامیان سایه ی بالای سرم آمده است
چه طبیبانه سحر او
به بالین تن محتضرم آمده است
هر دو چشمم شده تار
روشنی بخش دو تا چشم ترم امده است
جگرش بودمو او
نیمه ی شب به هوای جگرم آمده است
باز شد قفل قفس
وقت پرواز شده بال و پرم آمده است
بسته ام بال سفر
چون ب دنبال من آن همسفرم آمده است
گله ای نیست پدر
بین ما شکر خدا فاصله ای نیست پدر
گریه کن گریه کند
حال که ساز و دف و هلهله ای نیست پدر
دور تو میگردم
اصلا انگار به پا آبله ای نیست پدر
چشم خود را باز کن
خاطرت جمع بود حرمله ای نیست پدر
تو قلبمه یه عالمه
جمله که مثل دوست دارمه
دوست دارم ای دل دارم
اسم تو آروم و قرارمه
آقام یادم هست
روزایی که دیگه رفته از دست
هنوزم میگم
اولین پیرهن مشکی یه چیز دیگست
بابام تنم کرد
مادرمم دکمه هاشو واسم بست
همه دارن دل میزارن
روی دل تا حرمت میارن
سینه زنا
توجنت هم سایه های دیوار به دیوارن
آقا یادم هست
خاطره هایی که هنوزم زندس
دوستایی که
هنوز سربندهای هم رو میبندن
واست این دنیا گریه کردنو
اون دنیا میخندن
اشک چشم بارونیمه
که میگه وقت روضه خونیمه
مثل بارون خیس تنم
عرق روضت رو پیشونیمه
آقا یادم هست
پیرغلام هایی که واست میخوندن
از دنیا رفتن ولی تو ذهن همه ما موندن
خودشون رو به حرم امن کربلا رسوندن