چه دنیای قشنگی باتو داشتم مدینه چه دنیای قشنگی باتو داشتم مدینه

چه دنیای قشنگی باتو داشتم مدینه

حاج سید مجید بنی فاطمه
2
چه دنیای قشنگی باتو داشتم مدینه چه دنیای قشنگی باتو داشتم مدینه
+1
چه دنیای قشنگی باتو داشتم مدینه چه دنیای قشنگی باتو داشتم مدینه
1
دانلود
چه دنیای قشنگی
با تو داشتم مدینه
تو میگفتی الهی
دخترم غم نبینه
تنگه واسه اون روزا
دل من یه عالمه
چی شده یتیم شدم
من فقط سه سالمه
رو لب هام لخته خون
موهاتو کی سوزونده
حالم خیلی خرابه
از من چیزی نمونده
وای از درد یتیمی
وای از درد یتیمی