ساحل زخم گلویت دل دریای من است ساحل زخم گلویت دل دریای من است

ساحل زخم گلویت دل دریای من است

حاج سید مجید بنی فاطمه
ساحل زخم گلویت دل دریای من است ساحل زخم گلویت دل دریای من است
-1
ساحل زخم گلویت دل دریای من است ساحل زخم گلویت دل دریای من است
1
دانلود
ساحل زخم گلویت دل دریای من است
موی تو سوخته اما شب یلدای من است
آمدی داغ دل تنگ مرا تازه كنی
یا دلت سوخته از در به دری های من است
خواب دیدم بغلم كرده ای و می بوسی
سر تو در بغلم معنی رویای من است
وای بابا چه بلایی به سرت آمده است؟
لبت انگار ترك خورده تر از پای من است
بس كه زخمی شده ای چهره تو برگشته است
باورم نیست كه این سر سر بابای من است
من به عشق تو سر سوخته را شانه زدم
دیده وا كن به خدا وقت تماشای من است
عمه از دست زمین خوردن من پیر شده
نیمی از خم شدن قامت او پای من است
دست بر بال ملائك زدن از دوش عمو
ماجرای سحر روشن فردای من است