کانون فرهنگی مذهبی بغض

کی گفته من بابا ندارم

حاج محمود کریمی
24
کی گفته من بابا ندارم  کی گفته من بابا ندارم
+14
کی گفته من بابا ندارم  کی گفته من بابا ندارم
10
دانلود
متن اشعار
کی گفته من بابا ندارم
کی گفته من بی کس و کارم
کی گفته من بابا ندارم
بابای من قشنگ ترین بابای دنیاست
حتی اگه تو آسموناست
خوب می دونه رقیه تنهاست
خوب می دونه رقیه تنهاست
بابای من قشنگ ترین بابای دنیاست
حتی اگه تو آسموناست
کی گفته من بابا ندارم
کی گفته من بی کس و کارم
کی گفته من بابا ندارم
بابای من تو کل دنیا بهترینه
از روی نی منو می بینه
یه شب میاد کنجه خرابه
پای درد و دلم می شینه
کی گفته من بی کس و کارم
کی گفته من بابا ندارم
کی گفته من بی کس و کارم
کی گفته من بابا ندارم
بابای من قشنگ ترین بابای دنیاست
حتی اگه تو آسموناست
خوب می دونه رقیه تنها ست
کی گفته من بی کس و کارم
کی گفته من عمو ندارم

کی گفته من بی کس و کارم
کی گفته من عمو ندارم
عموی من یه پهلونه بی نظیره
گاهی منو رو دست می گیره
با اون نگاه مهربونش
میگه عمو برات بمیره
عموی من یه پهلونه بی نظیره
گاهی منو رو دست می گیره
با اون نگاه مهربونش
میگه عمو برات بمیره
کی گفته من بی کس و کارم
کی گفته من یاور ندارم
کی گفته من بی کس و کارم
کی گفته من یاور ندارم
عمه ی من با این که کلی قصه داره
برای من دل بی قراره
صورتش رو به جای مرحم رو تاول پاهام میزاره
عمه ی من با این که کلی قصه داره
برای من دل بی قراره
صورتش رو به جای مرحم رو تاول پاهام میزاره
کی گفته من بی کس و کارم
کی گفته من یاور ندارم
عمه ی من با این که قامتش خمیده
درد و غمو به جون خریده
از زیر دست و پای دشمن
همش منو بیرون کشیده
عمه ی من با این که قامتش خمیده
درد و غمو به جون خریده
از زیر دست و پای دشمن
همش منو بیرون کشیده
کی گفته من بابا ندارم
کی گفته من بی کس و کارم
کی گفته من بابا ندارم
بابای من قشنگ ترین بابای دنیاست
حتی اگه تو آسموناست
خوب می دونه رقیه تنهاست
خوب می دونه رقیه تنهاست
کی گفته من بی کس و کارم
کی گفته من یاور ندارم
بابای من قشنگ ترین بابای دنیاست
  حجم فایل : 8.2 مگابایت
 
 
دانلود