خرابه و تنهایی خرابه و غم خرابه و تنهایی خرابه و غم

خرابه و تنهایی خرابه و غم

حاج مهدی اکبری
2
خرابه و تنهایی خرابه و غم خرابه و تنهایی خرابه و غم
-1
خرابه و تنهایی خرابه و غم خرابه و تنهایی خرابه و غم
3
دانلود
متن اشعار
خرابه و تنهایی خرابه و غم
من و با این اشکای آروم نم نم
پرچشمام از بارون با دوتا دست لرزون
تکیه میدم رو قامت خم
بین وادی غربت این شده برام قسمت
مهمونم بشی تو به روی پاهام
من پر از غم و دردم نیست امید که برگردم
وقتی شب تا صب منتظر چشمام
حرف دارم باهات خیلی زیاد از روز و روزگارم
حرف دارم باهات خیلی زیاد بیا بشین کنارم
حرف دارم باهات خیلی زیاد بیا بشین کنارم
بازی نمیکنن بابا اینا چرا با من بابا
موهامو میکشن از پشت اینا چقدر بدن بابا
من الذی ایتمنی بابا حسین جان
درد دل من پیش خودت بمونه
کبود سر تا پام از دست زمونه
سیلی زد و باریدم انگشترت رو دیدم
وقتی تو دست ساربون
اینکه دست به دیوارم آرزوی مرگ دارم
سرتاپام همش زخم میسوزه
تو منو دوستم داشتی
دیگه آشتی بی آشتی
میدونی گرسنم دو سه روزه
حرف دارم باهات خیلی زیاد از روز و روزگارم
حرف دارم باهات خیلی زیاد بیا بشین کنارم
حرف دارم باهات خیلی زیاد بیا بشین کنارم
هر کی میبینتم بابا
میکنه اذیتم بابا
گردن خواهرت افتاد
این روزا زحمتم بابا
من الذی ایتمنی بابا حسین جان
بابا حسین جان
بابا حسین جان
بابا حسین جان
غیرتی میشی این غم منو تکون داد
تو بزم می نامردی منو نشون داد
تو کوچه های شام تا مارو زدن با سنگ ها
یه بی حیا دیدم اذون داد
سلسله به دستامون پاره پیرهن هامون
مارو میزدن تو کوچه و بازار
بگذریم از این حرفا روی نیزه ها بابا
غرق خون دیدم چشای علمدار
حرف دارم باهات خیلی زیاد از روز و روزگارم
حرف دارم باهات خیلی زیاد بیا بشین کنارم
حرف دارم باهات خیلی زیاد بیا بشین کنارم
غرورمو شکست بابا یه بی حیای پست بابا
وقتی گوشوارمو گوش دخترکش میبست بابا
بابا بابا من الذی ایتمنی بابا حسین جان
بابا حسین جان
بابا حسین جان
  حجم فایل : 7.5 مگابایت
 
 
دانلود