چه خبره بازار شام  چه خبره بازار شام
متن اشعار
چه خبره بازار شام
همه اومدن روی بام
همه اومدن دیدن
سر بابام
تنش زیر خاک
دلش میتپه برای من پر شکسته
سرش روی نیزست
قرآن میخونه برای من سرشکسته
این روزا برای ما عجیب نیست
هیچ کسی شبیه ما غریب نیست
کبودی دور و بر چشمام
شاهد روز و حالمه
به شیرخوارمون رحمی نکردن
من که دیگه سه سالمه
چه خبره بازار شام
همه اومدن روی بام
همه اومدن دیدن
سر بابام
تنش زیر خاک
دلش میتپه برای من پر شکسته
سرش روی نیزست
قرآن میخونه برای من سرشکسته
این روزا برای ما عجیب نیست
هیچ کسی شبیه ما غریب نیست
کبودی دور و بر چشمام
شاهد روز و حالمه
به شیرخوارمون رحمی نکردن
من که دیگه سه سالمه
به یتیم تو خندیدن
پای سر تو رقصیدن
تو کوچه ها نامحرما
منو دیدن
لباس اسیری
دل پر خون سوغات این کاروان
رو نیزه نگاه کن
که خاتم تو غنیمتی یک ساربون
کشتن ما از اینا بعید نیست
بابا جون به موندنم امید نیست
اینا مارو خارجی میخونن
همینه که پریشونم
یک بار دیگه قرآن بخون
تا باور کنن مسلمونم
کبودی و دور و بر چشمام
شاهد روز و حالمه
به شیرخوارمون رحمی نکردن
من که دیگه سه سالمه
این روزا برای ما عجیب نیست
هیچ کسی شبیه ما غریب نیست
  حجم فایل : 5.5 مگابایت
 
 
دانلود